12. 9.Omlouvání žáků po telefonu na číslo 731 506 038

  • uvést jméno, třídu a důvod absence
     

Abeceda listopadu '89

včera

20191118-152829-hdr-copy-nahled 20191118-152838-hdr-copy-nahled 20191118-152919-hdr-copy-nahled 20191118-152929-hdr-copy-nahled 20191118-152937-hdr-copy-nahled 20191118-152947-hdr-copy-nahled 20191118-152958-hdr-copy-nahled 20191118-153016-hdr-nahled

 

 

 

 

 

 

 

Krásné 30. narozeniny naší svobody jsme oslavili tvořivě. Žáci 2. stupně prozkoumali toto téma v rámci originálního projektu Abeceda listopadu '89. Zatím nemají tušení, že nás podpořil MAP Chomutov a že na stejném projektu pracovali i jejich vrstevníci ze ZŠ Krušnohorská v Jirkově – a výhledově zjistíme, jak se se zadáním vypořádali tam. Prozatím budeme my i naši mladší spolužáci z 1. stupně prostřednictvím naší vlastní výstavy projektových panelů hlouběji poznávat důležitý milník naší historie, jímž sametová revoluce bezesporu je.

Všechny fotky

Retro výstava 4.C - 17. listopad 1989

před dvěma dny

73157422-500327373901982-5531515151049555968-n-copy-nahled 74674931-430527084509060-1531843576957239296-n-copy-nahled 75339405-549721545822034-1904213324510265344-n-copy-nahled 76762537-482172809063805-1373750817248509952-n-copy-nahled 77211570-2758990507485179-3083247727765618688-n-copy-nahled 78177989-428615624732065-5518149934378909696-n-copy-nahled 78254920-780815882379503-6927382799309602816-n-copy-nahled

 

 

78494133-2461603560833635-5720089585715773440-n-copy-nahled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.A; 6.C - OV Kalendář

před třemi dny

106-copy-nahled 108-copy-nahled 109-copy-nahled 110-copy-nahled img-0051-copy-nahled img-0073-copy-nahled img-2569-copy-nahled img-2572-copy-nahled

 

 

 

 

 

 

 

 

HODINY OBČANSKÉ VÝCHOVY – 6.A, 6.C – KALENDÁŘ

Všechny fotky

OV 7.B - Erb rodiny

před třemi dny

101-copy-nahled 102-copy-nahled 103-copy-nahled img-2560-copy-nahled

  img-2560-copy-nahled img-2563-copy-nahled img-2564-copy-nahled img-2565-copy-nahled

 

 

 

 

 

 

 

 

HODINA OBČANSKÉ VÝCHOVY 7.B – ERB RODINY

Všechny fotky

Ranní rozcvička- přípravná třída

před týdnem

Pišqworky 2019

před týdnem

img-20191105-084937-copy-nahled img-20191105-084947-copy-nahled img-20191105-093437-copy-nahled img-20191105-111415-copy-nahled

 

 

 

 

 

Naše škola vyslala na oblastní kolo Pišqworek dva týmy v kategoriích 6–7 třída a 8–9 třída. Obě družstva bojovala jako lvi a dokázala, že i proti týmům ze středních škol se dokáží prosadit. Ze 17. týmů účastnících se turnaje na Gymnáziu Chomutov naši pišqworkáři obsadili devá'táci 5–8 místo, když nestačili v play off na tým Gymnázia Chomutov. I tak se jedná o obrovský úspěch.

Všechny fotky

Důvody stávky pracovníků školy

před dvěma týdny

Vážení rodiče,

ve středu 6. 11. 2019 zůstane škola pro vaše děti uzavřená. V provozu nebude ani školní družina. Většina pedagogů se totiž přihlásila ke stávce vyhlášené ČMOS ČR. Cítíme povinnost seznámit vás s našimi pohnutkami. Mediálně propíraná tahanice o nicneříkající dvě procenta není hlavním ani jediným důvodem, proč jsme se takto rozhodli. Svou stávkou chceme upozornit na mnohem hlubší problémy, které se vrší dlouhodobě a zcela nepochybně mohou vyústit v kolaps celého vzdělávacího systému.

Školství se zmítá ve víru zcela nekoncepčních změn a mnohdy protichůdných vizí. Pro každou novou vládu je vzdělávání jasnou prioritou, ovšem se železnou pravidelností vždy jen ve fázi předvolebních kampaní. Velkorysé sliby končí kdesi ve ztracenu. Navyšování platů, velmi opatrné a plné kompromisů, je veřejnosti dokládané statistikami a tabulkami, které mají s realitou velmi málo společného. Byrokratická zátěž v rozporu s plány politiků strmě narůstá a tzv. papírování nabralo doslova obludnou podobu.

Na učitele se valí nové a nové povinnosti, pod jejichž tíhou mohou jen těžko naplňovat své původní poslání, tj. vzdělávat kvalitně vaše děti. Mizerné postavení učitelů ve společnosti, despekt ze strany veřejnosti na jedné straně a velmi vysoké očekávání na straně druhé, tristní platové podmínky, narůstající procento extrémně problémových žáků a nespolupracujících rodičů, to jsou nejčastější důvody, proč zkušení a skvělí kantoři odcházejí působit do jiných zaměstnání.

Citelně chybí učitelé s potřebným vzděláním a vhodnou aprobací. Značná část učitelů je v důchodovém věku a mladí absolventi pedagogických fakult ze škol po několika měsících praxe utíkají, nebo dokonce učit ani nezačnou. Diskutovaná inkluze byla zavedena překotně, problémy s ní spjaté se řeší za pochodu a na úkor samotných dětí. Důležitým aspektem našeho rozčarování ze stávající situace jsou v neposlední řadě i specifika místa, kde spolu s vámi žijeme a působíme jako učitelé. Narůstá zde procento zcela nefunkčních rodin, chybí zájem rodičů o vzdělání a profesní budoucnost svých dětí. Řešíme záškoláctví podporované rodiči, agresivitu slovní i fyzickou, pokřivené morální principy. Komunikace se zákonnými zástupci je mnohdy extrémně komplikovaná a náročná. Jsme si vědomi, že náš vstup do stávky způsobil problém zejména rodičům, kteří pracují, přistupují k výchově a péči o své děti zodpovědně a absolutně nepatří do výše zmíněné skupiny.

Vám především je adresován tento dopis a vás bychom chtěli požádat o pochopení a ideálně podporu našeho postoje a našich snah. Bojujeme o budoucnost našeho školství, o budoucnost našich dětí. A nechceme si připustit, že je to boj s větrnými mlýny.

Děkujeme. Pedagogičtí pracovníci ZŠ Chomutov, Zahradní 5265

Stávka pedagogických pracovníků

před dvěma týdny

stavka-copy