23. 11. – Výuka žáků 2.stupně : střídání  po týdnu od 30.11.2020.

 • 1.skupina : 6.C, 7.C a 8.AC (30.11.- 4.12.2020).
 • 2.skupina : 6.AB, 7.AB a 8.B (7. – 11.12.2020). 

Třídy 9.ABC nástup 30.11.2020 bez střídání.

Pokyny ředitelky školy k prezenčnímu vzdělávání žáků od 30. listopadu 2020

před třemi dny

 1. Od pondělí 30. listopadu je povoleno prezenční vzdělávání žáků I. stupně a žáků 9. ročníků.
 2. Žáci 6. – 8. ročníků se od 30. listopadu budou vzdělávat rotačně (rozdělení skupin je uvedeno výše).
 3. Školní jídelna bude v provozu (viz odkaz školní jídelna).
 4. Školní družina bude v provozu od 7.00 – 16.30 hod. pro přihlášené žáky 1. – 4. tříd. Odpoledne vyzvedáváte děti vždy v celou hodinu (13.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 16.30 hod.)
 5. Žáci musí mít zakrytá ústa v průběhu celého pobytu ve škole.
 6. Veškeré školní aktivity budou probíhat v neměnných skupinách.
 7. Do školy je zakázán vstup všem osobám, které projevují známky respiračního onemocnění.
 8. Ve třídách se bude pravidelně větrat, proto doporučujeme přiměřené oblečení.
 9. Individuální konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě.
 10. Pohyb žáků po budovách školy bude omezen jen na úkony nezbytně nutné.
 11. Žáci se vzdělávají dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020 (úterní odpolední výuka 8. ročníků bude upravena).
 12. Je zakázán zpěv a sportovní aktivity.
 13. Bufet nebude v provozu.
 14. Žáci vstupují do školy v následujících časech:

1. – 2. ročník v 7.45 hod.

3. – 4. ročník v 7.50 hod.

5. a 9. ročník v 7.55 hod.

6. – 8. ročník v 8.00 hod.

 

Projekt Krabice od bot

před čtyřmi dny

krabice-nahled Krabice od bot (www.krabiceodbot.cz) je předvánoční sbírka, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům. Sbírku pořádá Diakonie ČCE a letos se také připojíme. Domluvte se ve třídě a dejte dohromady krabici s dárky, která potěší nějakého kluka nebo holku, kteří třeba už ani nevěří, že by k Vánocům mohli něco dostat… Na webu sbírky najdete spoustu rad a tipů, jak na to. Ve škole se obraťte na své třídní učitele nebo na paní učitelku Moravcovou.
Bylo by fajn dát dohromady dárky pro holku 7–8 let a 9–10 let. A pak pro kluky 5–6 let, 7–8, 9–10, 11–12 a 13–14 let. Stačí maličkost, když vás bude víc, určitě se nám podaří pár krabic naplnit, zabalit a odvézt „Jeżíškovi“.
Část žáků bude příští týden na distanční výuce. Pokud byste se chtěli zapojit do sbírky, přineste své dárečky v úterý 1.12. ve 14.00 k hlavnímu vchodu školy.
Děkuju všem, krásný advent.
M. Moravcová

Informace k návratu dětí do školy

před dvěma týdny

Na základě rozhodnutí MZ a MŠMT se od středy 18.11.2020 vrací do školy žáci přípravné třídy, 1. a 2. třídy

Návrat žáků bude provázen přísnými hygienickými opatřeními, mj. častým větráním – prosíme o vhodné oblečení (svetr, mikina). Roušky budou i pro žáky povinné po celou dobu pobytu ve škole, a to i ve vyučovacích hodinách a ve školní družiněJe tedy nezbytné, aby s sebou měly děti každý den 2–3 čisté roušky a igelitový sáček na odkládání roušek použitých.

Provoz školní DRUŽINY bude upřesněn zítra.

Od 18.11.2020 bude opět pro všechny žáky a zaměstnance školy v provozu ŠKOLNÍ JÍDELNA. Zítra, tj. 13.11. bude obnoven provoz portálu strava.cz, kde je NEZBYTNÉ OBĚDY nejpozději do pondělí 16.11., 14.00 OBJEDNAT. Žáci 1. a 2. ročníku a zaměstnanci školy se budou stravovat ve škole, žáci na distanční výuce si mohou odnášet oběd ve vlastních nádobách (13.-14.00), bližší informace v odkazu – Jídelníček. 

Sledujte prosím informační systém školy (web, Facebook, vývěska), kde jsou průběžně zveřejňovány změny v organizaci výuky. 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na naše nejmladší žáky.

Mgr. Libuše Slavíková, ředitelka školy

 

Distanční výuka je - důležité informace

před třemi týdny

Vážení rodiče a žáci, 

jak víte, došlo k prodloužení nouzového stavu a zachování všech mimořádných opatření, tedy i uzavření škol a zavedení distančního vzdělávání (DV). Na základě vyhodnocení podnětů pedagogů, rodičů a žáků vás tímto informuji o důležitých zásadách průběhu a hodnocení DV na naší škole.

 1. Účast na distančním vzdělávání je dle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) povinná. 
 2. Omlouvání absence žáků při DV – zákonní zástupci jsou povinni doložit důvody nepřítomnosti žáka při distanční výuce (okolnosti znemožňující vyzvedávání, vypracování a odevzdání úkolů v elektronické nebo tištěné podobě, popř. dlouhodobá nepřítomnost na online schůzkách), a to standardně do 3 dnů od vzniku okolnosti (nemoc, závažné rodinné důvody apod.). Zákonný zástupce o důvodech absence informuje třídního učitele nebo školu.
 3. Škola realizuje DV primárně online na platformě MS Teams. Žáci se účastní schůzek s pedagogem podle upraveného rozvrhu a na základě nich plní zadané úkoly, případně tak činí po jejich skončení. Přítomnost na online hodinách není sama o sobě dokladem plnění vzdělávací povinnosti během DV. Tím je především vypracování a odevzdání zadaných úkolů (vypracované úkoly žák odevzdává vyučujícímu ke kontrole a hodnocení ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem). Pokud se žák z nějakého důvodu mimořádně nezúčastní online schůzky s pedagogem, je povinnen zajistit si zadání úkolu ze zameškané hodiny (přímo v MS Teams nebo v tištěné podobě ve škole), ten vypracovat a včas odevzdat.
 4. V případě, že se žák z nejrůznějších důvodů nemůže účastnit DV prostřednictvím MS Teams, je mu po dohodě s třídním učitelem poskytnuta možnost komunikace s pedagogy prostřednictvím emailu, kam mu jsou v týdenních intervalech zasílány vždy v pondělí úkoly, které plní a v pátek stejnou cestou nebo v tištěné podobě do školy odevzdává. Opět platí, že právě odevzdání úkolů ve stanoveném termínu je dokladem plnění vzdělávací povinnosti. Žák je poučen, že může během pracovního týdne prostřednictvím emailu kontaktovat a požádat vyučujícího o konzultaci, pokud má obtíže s vypracováním zadání.
 5. Škola poskytuje žákům v odůvodněných případech možnost vyzvedávat si a odevzdávat ve škole zadané úkoly i v tištěné formě, a to taktéž v týdenních cyklech (od pondělí 9,00 je možné v provozní době školy podklady vyzvednout a řádně vypracované a podepsané je v pátek do 14,00 odevzdat). Dokladem plnění vzdělávací povinnosti může tedy být i včasné odevzdání vypracovaných úkolů touto cestou. 

 

Na závěr, což mě nesmírně těší, mohu zkonstatovat, že zapojení a úsilí drtivé většiny našich žáků je vynikající. Jsem si vědoma, že velkou zásluhu na tom často mají rodiče a jiní blízcí. Ráda bych všem zmíněným poděkovala a popřála pevné zdraví i nervy. Věřím, že společně zvládneme vše co nejlépe a s co největším užitkem i přes momentální náročné okolnosti. 

Mgr. Libuše Slavíková, ředitelka školy 

Projekt Nezapomeneme

před měsícem

Prohlédněte si virtuálně výstavu žákovských prací na téma holocaustu a konce 2. světové války (projekt NEZAPOMENEME) v historické budově pražského Karolina. 
Neodpustíme si s hrdostí připomenout, že práce žáků naší školy byly zařazeny mezi nejlepší.  
http://www.worldart.cz/…ezapomeneme/ 

Od pondělí začínají "zvláštní" prázdniny

před měsícem

letak1stupen1 letak2stupen2

Distanční výuka

před měsícem

od 14.10. škola pro žáky uzavřena – distanční výuka

Ošetřovné

před měsícem

Pozor – nevydáváme potvrzení o uzavření školy pro ošetřovné. Toto bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí pečovat o dítě z důvodu uzavření školy, které předloží zaměstnavateli.