2. 3.ZÁPISOVÝ LÍSTEK – žáci 9.ročníků a zájemci o studium na gymnáziu si mohou proti podpisu vyzvednout od pondělí 8.3. do 15.3. budově školy.

7. 12. – Informace o přijímacích zkouškách na SŠ Přijímací zkoušky 2021

Informace o provozu školy od 1. března 2021

před šesti dny

Dle usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 do dne 21. března 2021 provoz základních škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost všech žáků na základním vzdělávání v základní škole.

 

Pro žáky všech ročníků je povinná distanční výuka (včetně přípravné třídy).

Školní družina je uzavřena.

Školní jídelna je uzavřena, obědy vám budou automaticky odhlášeny.

Pozor –  individuální konzultace jsou povoleny a budou i nadále probíhat ve stanovených termínech.

 

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021( v Chomutově je touto školou – ZŠ Chomutov, Školní).

Informace pro rodiče o ošetřovném: https://www.cssz.cz/…-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Zápis 2021

před týdnem

Formulář k on-line zápisu bude zpřístupněn na stránkách školy od 1. dubna 2021.

Mimořádné opatření – používání ochranných prostředků dýchacích cest ve škole

před týdnem

Vážení rodiče, 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020–44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor (např. FFP2/KN 95) nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) nebo zdravotnická obličejová maska (dle normy ČSN EN 14683+AC), které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení).

Při vstupu do budovy školy je nutné mít tyto ochranné prostředky nasazené. Opatření se týká všech osob včetně žáků.

Děkujeme za pochopení a dodržování tohoto mimořádného opatření.

Mgr. Libuše Slavíková, ředitelka školy

Stravování ve školní jidělně

před měsícem

obedyjidelna

Informace

před měsícem

Vážení rodiče,

v souladu s opatřením MŠMT (Opatření obecné povahy – Č. j.: MSMT-46545/2020–1) bude pololetní výpis z vysvědčení předán žákům 3. až 9. tříd při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Třídní učitelé Vás budou do 28. 1. 2021 informovat o výsledcích vzdělávání v jednotlivých předmětech.

Děkujeme za pochopení

Informace pro žáky školy

před dvěma měsíci

Od 4. ledna 2021 bude škola fungovat v režimu distanční výuky. Výjimkou je přípravná třída a  žáci 1. a 2. tříd, kteří budou chodit do školy prezenčně. Žáky 1. tříd a přípravné třídy si budou třídní učitelky vyzvedávat před školou v 7.45 hod., žáky 2. tříd v 7.55 tamtéž. Vyučování bude končit v 11.55 hod. Družina bude v provozu od 7.00 – 17.00 hod.

Materiály pro distanční výuku si mohou žáci vyzvedávat od úterý 5. 1. 2021 od 8.00 hod.

 Strávníci, kteří platí obědy trvalým příkazem a nemají o stravování během DV zájem, si obědy sami odhlásí na www.strava.cz (do 31. 12. 2020, doporučujeme prozatím odhlásit obědy na první lednový týden). Žáci přípravné, 1. a 2. třídy se stravují ve školní jídelně beze změny. Žáci na DV, kteří o obědy ze školní jídelny zájem mají, si je mohou vyzvedávat do vlastních nádob od 12.30 do 14.15(vstup do jídelny bude v tuto dobu umožněn i za účelem placení obědů).

 

 

Výuka od 4. ledna podle nového PES režimu

před dvěma měsíci

pes1

Vánoční přání

před dvěma měsíci

prani2020-nahled Na konci tohoto nelehkého rouškoroku bychom chtěli poděkovat všem rodičům, žákům a učitelům za jejich nasazení a odvedenou práci. Připojujeme přání poklidných vánočních svátků a šťastného vykročení do roku nového.