Akce na tento měsíc - Základní škola Zahradní 5265 Chomutov

Akce na tento měsíc

P l á n ú k o l ů n a m ě s í c – b ř e z e n – 2 0 1 8
Den Hodina Ú k o l Zajistí Odevzdat
5 – 9.3.
Jarní prázdniny


13.3.
Exkurze Marienberg p.Baschová

20.3. 8,15–13,00 Okresní kolo – basketbal dívek p.Kučerová, Popelka


(obě tělocvičny mimo provoz)


21.3.
Okresní kolo – basketbal chlapci p.Popelka
21.3.
Ponožkový den


22.3.
Planeta Země p.Kučerová


(výuka 1–3 a 8 hodina)

28.3. 8,15 Odevzdat přesčasovou práci a dohody o práci učitelé p.Popelka


v zájmových útvarech (26.2. – 28.3.2018)

28.3. do 14,00 Nahlásit změny ve výši úvazku pro školní rok ped.pracovníci ŘŠ


2017 – 2018 nebo skončení pracovního poměru.

28.3.
Uzavření hodnocení za 1.pololetí


(uzavření KL a TV – od 3.4. kontrola)
29.-30.3.
Velikonoční prázdniny (poučit o bezpečnosti žáky) TU

4. – 5.4.
Zápis žáků do 1.tříd ŘŠ