Prevence proti úrazům podle paní učitelky Bauerové

Autor David Podskalan. Fotogalerie vytvořena před šesti roky.