JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  • na 4leté obory – 8.6.
  • na víceletá gymnázia – 9.6.
  • náhradní termín – 23.6.

Soutěže ve vybíjené 2015

Autor David Podskalan. Fotogalerie vytvořena před pěti roky.