12. 9.Omlouvání žáků po telefonu na číslo 731 506 038

  • uvést jméno, třídu a důvod absence

Olympiáda na Zahradní -celoškolní projekt

Autor David Podskalan. Fotogalerie vytvořena před dvěma roky.