JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  • na 4leté obory – 8.6.
  • na víceletá gymnázia – 9.6.
  • náhradní termín – 23.6.

Cykloturistický kurz 2017

Autor David Podskalan. Fotogalerie vytvořena před třemi roky.