16. 10.Přerušení provozu školní jídelny.

Od 19.10. – do 30.10.2020 bude školní jídelna úplně mimo provoz pro nízký počet strávníků. V této době budou všem strávníkům obědy automaticky odhlášeny.

Obědy od 2.11.2020 si musí každý strávník objednat sám přes internet (www.strava.cz) nebo telefonicky na čísle školní jídelny 474 659 326.

Děkujeme za pochopení.

 

                                                             Mgr.Libuše Slavíková

13. 10.od 14.10. škola pro žáky uzavřena – distanční výuka

Zmizelí sousedé

před šesti roky

collage-zmizeli-nahled V návaznosti na Den památky obětí holocaustu jsme měli díky zápůjčce z Eurocentra Ústí nad Labem zastoupeného slečnou A. Hájkovou možnost v prostorách školy zhlédnout výstavu informačních panelů pod názvem Zmizelí sousedé. Projekt Židovského muzea v Praze s názvem „Zmizelí sousedé“ vybízí mladé lidi (ve věku 12–18 let) k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války.
Jde o samostatný literárně – dokumentační projekt, který byl oficiálně vyhlášen pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky v rámci Konference Fenomén holocaust Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 1999.
 Co panel, to lidský osud, který většinou tragicky zpečetilo období holocaustu. Žáci základních a středních škol pátrali po příbězích lidí, kteří měli nějakou vazbu na místo, kde stojí jejich škola. V projektu Spolužáci dokonce studenti hledali stopy po někdejších žácích stejné školy. Staré fotografie, písemnosti,vzpomínky pamětníků a jiné historické prameny poskytly cenné informace a detektivní práce studentů z celé země daly vzniknout unikátnímu souboru panelů a jiných didaktických materiálů, díky kterým mají další děti možnost zcela osobně se dotknout této smutné kapitoly našich dějin. S výstavou se seznámil celý druhý stupeň školy i někteří mladší žáci a opráce s tímto neobyčejně cenným materiálem pro ně byla moc zajímavá a poučná.
Při příležitosti ukončení výstavy se pak mohly vybrané třídy zúčastnit besedy vedené paní Martou Vančurovou a Petrou Nichtburgerovou z občanského sdružení Zapomenutí, na které žáci získali další cenné informace k jednotlivým kapitolám výstavy.
Děkujeme za zapůjčení i odborné vedení závěrečné besedy.
Více na http://www.zmizeli-sousede.cz/ , http://www.zmizeli-sousede.cz/https://www.euroskop.cz/…i-nad-labem/

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Přidávání komentářů bylo zakázáno.