Důvody stávky pracovníků školy

před třemi roky

Vážení rodiče,

ve středu 6. 11. 2019 zůstane škola pro vaše děti uzavřená. V provozu nebude ani školní družina. Většina pedagogů se totiž přihlásila ke stávce vyhlášené ČMOS ČR. Cítíme povinnost seznámit vás s našimi pohnutkami. Mediálně propíraná tahanice o nicneříkající dvě procenta není hlavním ani jediným důvodem, proč jsme se takto rozhodli. Svou stávkou chceme upozornit na mnohem hlubší problémy, které se vrší dlouhodobě a zcela nepochybně mohou vyústit v kolaps celého vzdělávacího systému.

Školství se zmítá ve víru zcela nekoncepčních změn a mnohdy protichůdných vizí. Pro každou novou vládu je vzdělávání jasnou prioritou, ovšem se železnou pravidelností vždy jen ve fázi předvolebních kampaní. Velkorysé sliby končí kdesi ve ztracenu. Navyšování platů, velmi opatrné a plné kompromisů, je veřejnosti dokládané statistikami a tabulkami, které mají s realitou velmi málo společného. Byrokratická zátěž v rozporu s plány politiků strmě narůstá a tzv. papírování nabralo doslova obludnou podobu.

Na učitele se valí nové a nové povinnosti, pod jejichž tíhou mohou jen těžko naplňovat své původní poslání, tj. vzdělávat kvalitně vaše děti. Mizerné postavení učitelů ve společnosti, despekt ze strany veřejnosti na jedné straně a velmi vysoké očekávání na straně druhé, tristní platové podmínky, narůstající procento extrémně problémových žáků a nespolupracujících rodičů, to jsou nejčastější důvody, proč zkušení a skvělí kantoři odcházejí působit do jiných zaměstnání.

Citelně chybí učitelé s potřebným vzděláním a vhodnou aprobací. Značná část učitelů je v důchodovém věku a mladí absolventi pedagogických fakult ze škol po několika měsících praxe utíkají, nebo dokonce učit ani nezačnou. Diskutovaná inkluze byla zavedena překotně, problémy s ní spjaté se řeší za pochodu a na úkor samotných dětí. Důležitým aspektem našeho rozčarování ze stávající situace jsou v neposlední řadě i specifika místa, kde spolu s vámi žijeme a působíme jako učitelé. Narůstá zde procento zcela nefunkčních rodin, chybí zájem rodičů o vzdělání a profesní budoucnost svých dětí. Řešíme záškoláctví podporované rodiči, agresivitu slovní i fyzickou, pokřivené morální principy. Komunikace se zákonnými zástupci je mnohdy extrémně komplikovaná a náročná. Jsme si vědomi, že náš vstup do stávky způsobil problém zejména rodičům, kteří pracují, přistupují k výchově a péči o své děti zodpovědně a absolutně nepatří do výše zmíněné skupiny.

Vám především je adresován tento dopis a vás bychom chtěli požádat o pochopení a ideálně podporu našeho postoje a našich snah. Bojujeme o budoucnost našeho školství, o budoucnost našich dětí. A nechceme si připustit, že je to boj s větrnými mlýny.

Děkujeme. Pedagogičtí pracovníci ZŠ Chomutov, Zahradní 5265

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Přidávání komentářů bylo zakázáno.