Pravidla pro žáky 9. tříd nastupujících 11. 5. 2020

před jedním rokem

  • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla – jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy
  • Složení skupin (max. 15 žáků) je po celou dobu neměnné, o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy (žáka nelze zařadit později než k 11.5.2020)
  • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků
  • Cílem je příprava na přijímací zkoušku
  • Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy (přihlášení žáci dostanou podrobné informace od třídních učitelů během víkendu)
  • Školní jídelna nebude v provozu

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Přidávání komentářů bylo zakázáno.