Zápis žáků pro školní rok 2021/2022

před jedním rokem

Vážení rodiče,

 vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. 

       Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022: 

       1Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

      2. Pokud je to možné, upřednostňujeme podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole – zasláním do datové schránky fxixbuz, e-mailem s elektronickým podpisem (slavikova@2zscv.cz) nebo poštou. K žádosti prosím přiložte neověřenou kopii rodného listu.

Odkaz na zápis on-line (funkční od 1.4. – 30. 4. 2021)

 https://aplikace.zapisyonline.cz/…ihlaska.aspx?…

      3. Pokud zaslání není možné, lze žádost o přijetí osobně přinést do školy ve dnech 14. 4.  – 15. 4. 2021 (od 7.00 do 15.30).

 

 Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o odklad školní docházky i žádost o zařazení do přípravné třídy zveřejníme zde  dne 1. 4. 2020. Pokud si nemůžete vytisknout, žádost si lze vyzvednout v kanceláři školy v úředních dnech (pondělí, středa 9.00 – 12.00).  žádost o přijetí k základnímu vzdělávání žádost o odklad školní docházky

V případě nejasností volejte na telefonní číslo 731 506 038 nebo napište na slavikova@2zscv.cz

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy a zároveň vyvěšeny u hlavního vchodu do 15. 5. 2021. V případě nepřijetí bude oznámeno telefonicky a písemně.

Jak na odklad povinné školní docházky? 

  • Pokud zvažujete odklad školní docházky Vašeho dítěte, je nutné při zápisu do 1. třídy předložit zprávu školského poradenského zařízení s doporučením o odkladu.
  • K vyšetření školní zralosti dítěte je třeba se objednat zákonným zástupcem:

–  v pedagogicko-psychologické poradně  nebo

–  ve speciálním pedagogickém centru

Rozhodnutí přineste s sebou k zápisu a současně přineste doporučení pediatra. 

Jak na zařazení do přípravné třídy?

V případě zájmu o zařazení do přípravné třídy je nutné k žádosti doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny. 

V těchto individuálních případech se dostavte k zápisu ve stanovených dnech 14. 4. – 15. 4. 2021 v době od 7.00 – 15.30 hod.

 

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad školní docházky v roce 2020, musí přihlásit dítě k zápisu.

V případě, že přijdete osobně do školy, prosíme o vzájemnou ohleduplnost. 

Společnými silami zcela jistě zvládneme i tuto situaci a těšíme se na své žáčky.

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku

Mgr. Libuše Slavíková

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Přidávání komentářů bylo zakázáno.