Zmizelí sousedé

před šesti roky

collage-zmizeli-nahled V návaznosti na Den památky obětí holocaustu jsme měli díky zápůjčce z Eurocentra Ústí nad Labem zastoupeného slečnou A. Hájkovou možnost v prostorách školy zhlédnout výstavu informačních panelů pod názvem Zmizelí sousedé. Projekt Židovského muzea v Praze s názvem „Zmizelí sousedé“ vybízí mladé lidi (ve věku 12–18 let) k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války.
Jde o samostatný literárně – dokumentační projekt, který byl oficiálně vyhlášen pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky v rámci Konference Fenomén holocaust Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 1999.
 Co panel, to lidský osud, který většinou tragicky zpečetilo období holocaustu. Žáci základních a středních škol pátrali po příbězích lidí, kteří měli nějakou vazbu na místo, kde stojí jejich škola. V projektu Spolužáci dokonce studenti hledali stopy po někdejších žácích stejné školy. Staré fotografie, písemnosti,vzpomínky pamětníků a jiné historické prameny poskytly cenné informace a detektivní práce studentů z celé země daly vzniknout unikátnímu souboru panelů a jiných didaktických materiálů, díky kterým mají další děti možnost zcela osobně se dotknout této smutné kapitoly našich dějin. S výstavou se seznámil celý druhý stupeň školy i někteří mladší žáci a opráce s tímto neobyčejně cenným materiálem pro ně byla moc zajímavá a poučná.
Při příležitosti ukončení výstavy se pak mohly vybrané třídy zúčastnit besedy vedené paní Martou Vančurovou a Petrou Nichtburgerovou z občanského sdružení Zapomenutí, na které žáci získali další cenné informace k jednotlivým kapitolám výstavy.
Děkujeme za zapůjčení i odborné vedení závěrečné besedy.
Více na http://www.zmizeli-sousede.cz/ , http://www.zmizeli-sousede.cz/https://www.euroskop.cz/…i-nad-labem/

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Přidávání komentářů bylo zakázáno.